Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης » Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ