Στη δημοσιότητα οι αναθέσεις έργων του 2012

Στα πλαίσια της διαφάνειας για την ανάθεση έργων και μελετών του τεχνικού προγράμματος του 2012, ο Δήμος Καρπενησίου δίνει στη δημοσιότητα συγκεντρωτικό πίνακα με τα έργα και τους αντίστοιχους αναδόχους. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι τα χρήματα του τεχνικού προγράμματος να λειτουργούν υποστηρικτικά στην τόνωση της τοπικής αγοράς αλλά και του δοκιμαζόμενου εργατοτεχνικού δυναμικού της περιοχής μας. Όπως προκύπτει και από τον αναλυτικό πίνακα τα 74 έργα έχουν ανατεθεί σε πάνω από 40 κατασκευαστές και μελετητές.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012
1 Αντικατάσταση θυρών στο Δημοτικό Σχολείο ΤΚ Φιδακίων 3.000 Γκορόγια Γεωργία
2 Κατασκευή μνημείου στην ΤΚ Παυλοπούλου 3.000 Γκορόγια Γεωργία
3 Βελτίωση υδρεύσεων ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου 8.000 Τάσιος Ανδρέας
4 Τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Χελιδόνας ΔΕ Καρπενησίου 3.000 Αναστασόπουλος Παναγιώτης
5 Επισκευή στέγης νερόμυλου στον οικισμό Αγίας Παρασκευής ΤΚ Τόρνου 3.000 Μάκκας Ευάγγελος
6 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Τόρνου 3.000 Παλαιός Γεράσιμος
7 Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικία Δεληγεωργόπουλου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου 8.000 Βαξεβάνος Θεόδωρος
8 Επισκευή γεφυριών Μαύρης Σπηλιάς ΤΚ Προυσσού ΔΕ Προυσσού 4.000 Παλαιός Γεράσιμος
9 Καθαρισμός και κλάδεμα δέντρων σε δασικούς δρόμους στην ΤΚ Αγίου Νικολάου 3.000 ΔΑΣ Αγίου Νικολάου
10 Υδρευση περιοχής Αμπλα και Πλατανιά ΤΚ Καρπενησίου 12.000 Χαντζόπουλος Νικόλαος
11 Επισκευή υδραγωγείων Άνω Εσοχωρίων ΤΚ Προυσσού 6.900 Γκρίζης Παναγιώτης
12 Εσωτερική Οδοποιϊα και υδροδότηση Νεκροταφείου Αγίου Χαράλαμπου ΔΕ Κτημενίων 11.000 Σταμούλης Νικόλαος
13 Τσιμεντοστρώσεις και τοίχος αντιστήριξης στην ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς 12.500 Χούπας Κωνσταντίνος
14 Ανάπλαση εντός οικισμού ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου 12.000 Χατζόπουλος Γεώργιος
15 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου 5.000 Γρανίτσας Παναγιώτης
16 Κατασκευή έργων υποδομής στον οικισμό Αγίας Παρασκευής ΤΚ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων 8.000 Κόγιας Δημήτριος
17 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πετραλώνων ΔΕ Κτημενίων 6.000 Κεραμάρης Δημήτριος
18 Αμμοβολή και αρμολόγημα κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Δερματίου ΔΕ Ποταμιάς 5.000 Φάνης Λώλης
19 Επισκευή οστεοφυλακίου στην ΤΚ Φιδακίων ΔΕ Καρπενησίου 1.218 Λαθύρης Ιωάννης
20 Εσωτερική Οδοποιϊα ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς 12.000 Βαξεβάνος Θεόδωρος
21 Συντήρηση μονοπατιού Κοντίβας 5.000 Μπακατσιάς Πέτρος
22 Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Μικρού-Μεγάλου Χωριού-Γαύρου ΔΕ Ποταμιάς 14.760 Παπατζίκου Ελένη
23 Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Κλαυσίου-Βουτύρου ΔΕ Ποταμιάς 14.760 Ερμίδου Ανδρονίκη
24 Τοπογραφική μελέτη ύδρευσης Ποταμιάς 12.300 Χαλκιάς Δημήτριος
25 Κατασκευή υδρομάστευσης στον οικισμό Καστανούλας στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσσού 5.000 Κουτρούμπας Χαρίλαος
26 Αρχιτεκτονική προμελέτη ξενώνα στην ΤΚ Σκοπιά 9.000 Στερόπουλος Αθανάσιος
27 Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Προυσσού ΔΕ Προυσσού 3.000 Γκρίζης Παναγιώτης
28 Εσωτερική οδοποιϊα και επισκευή υδρομάστευσης ΤΚ Προδρόμου ΔΕ Προυσσού 7.000 Γκρίζης Παναγιώτης
29 Επισκευή υδρομαστεύσεων πηγών Καραγκούνη στην ΤΚ Προυσσού ΔΕ Προυσσού 5.000 Γκρίζης Παναγιώτης
30 Επισκευή στέγης οστεοφυλακίου στην ΤΚ Προυσσού ΔΕ Προυσσού 3.000 Γκρίζης Παναγιώτης
31 Συντήρηση νεκροταφείου στην ΤΚ Φιδακίων 6.000 Τάσιος Παναγιώτης
32 Κατασκευή χώρων αποθήκευσης αλατιού 12.000 Φακίτσας Νικόλαος
33 Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Σαρκίνης 6.000 Καραντζιούνης Κωνσταντίνος
34 Απομάκρυνση υπερχείλησης δεξαμενής από την κατολισθαίνουσα περιοχή ΤΚ Χόχλιας ΔΕ Κτημενίων 5.000 Χούπας Κωνσταντίνος
35 Κατασκευή υδρομάστευσης ΤΚ Βουτύρουκαι συντήρηση υποδομών στις ΤΚ Ποταμιάς 6.900 Μπούρας Παναγιώτης
36 Καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου 1.500 Λιαγκας Γεωργιος
37 Επισκευή πεζογεφυρών στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού 5.000 Γιαννιώτης Ιωάννης
38 Αποπεράτωση στέγης Κοινοτικού Ξενώνα ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς 5.000 Βλάχος Περικλής
39 Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση Διχαλορέματα ΤΚ Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς 10.000 Διώτης Χαράλαμπος
40 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Στεφανίου 7.000 Τάσιος Παναγιώτης
41 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Χελιδόνας στην ΔΕ Ποταμιάς 12.000 Αναστασόπουλος Παναγιώτης
42 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Καρίτσας 12.000 Αναστασόπουλος Παναγιώτης
43 Κατασκευή και τοποθέτηση μηχανισμού παραδοσιακού υδρόμυλου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού 12.600 Φούκας Παναγιώτης
44 Αποπεράτωση κτιρίου (Παραδοσιακός Υδρόμυλος) στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς 12.400 Φούκας Παναγιώτης
45 Επισκευές μονοπατιών στην ΤΚ Καστανέας 6.000 Κουτρούμπας Χαρίλαος
46 Διαμόρφωση χώρων τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών 12.600 Μάκκας Ευάγγελος
47 Εσωτεική οδοποιϊα στην ΤΚ Καστανέας 12.600 Κουτρούμπας Χαρίλαος
48 Επισκευή πέτρινου τίχου εντός ΤΚ μεγάλου Χωριού 1.000 Φέγγος Θωμάς
49 Διάνοιξη δρόμου ΤΚ Σαρκίνης ΔΕ Προυσσού 3.000 Γκρίζης Παναγιώτης
50 Έργα προστασίας γέφυρας ΤΚ Σαρκίνης ΔΕ Προυσσού 2.000 Γκρίζης Παναγιώτης
51 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Αλεστίων ΔΕ Προυσσού 6.000 Καραντζιούνης Κωνσταντίνος
52 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Σταυροχωρίου ΔΕ Προυσσού 4.000 Καραντζιούνης Κωνσταντίνος
53 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στα νεκροταφεία ΤΚ Προυσσού 12.600 Φέγγος Θωμάς
54 Διάνοιξη δρόμου προς οικία Αριστείδη καραγεώργου στην ΤΚ Μεσοκώμης 4.000 Τάσιος Ανδρέας
55 Διαμόρφωση και ανάπλαση χώρου στην ΤΚ Κρικέλλου 4.000 Βαξεβάνος Θεόδωρος
56 Καθαρισμός και κοπή πεσμένων δέντρων στην περιοχή Αγίου Νικολάου 1.230 ΔΑΣ Αγίου Νικολάου
57 Αμμοβολή και αρμολόγηση τοίχου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου 4.000 Χατζόπουλος Γεώργιος
58 Διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων στο νέο Δημαρχείο 8.000 Γκορόγια Γεωργία
59 Καθαρισμός και κοπή πεσμένων δέντρων στην περιοχή Φουρνάς 3.000 ΒΑΣΦουρνάς
60 Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού ΤΚ Καλεσμένου 10.000 Σταμούλης Νικόλαος
61 Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων για τη Δημοτική Συγκοινωνία 738 Λαθύρης Ιωάννης
62 Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου 6.000 Γρανίτσας Παναγιώτης
63 Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς στην ΤΚ Σελλών 8.000 Τάσιος Παναγιώτης
64 Συνέχιση εργασιών δημοτικού κτιρίου στη θέση ΑλώνιαΤΚ Νόστιμου 10.000 Λώλης Φάνης
65 Κατασκευή υδραγωγείου στην ΤΚ Σταυροχωρίου ΔΕ Προυσού 4.000 Καραντζιούνης Κωνσταντίνος
66 Κατασκευή τεχνικού για την προστασία θεμελίων γέφυρας στα Πετράλωνα 4.000 Χούπας Κωνσταντίνος
67 Αποπεράτωση και διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού 6.000 Φέγγος Θωμάς
68 Μελέτη φωτισμού κεντρικής πλατείας Καρπενησίου 4.600 Τσαγκαράκη Δάρεια
69 Διαμορφώσεις χώρων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΤΚ Δομιανών 5.000 Σταμούλης Νικόλαος
70 Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Καρπενησίου 12.000 Μπριασούλη Ελένη
71 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κάτωθεν Π.Πατραϊκής ΤΚ Καρπενησίου 3.500 Κουτούμπας Παναγιώτης
72 Συνέχιση εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο ΤΚ Εσωχωρίων ΔΕ Προυσού 5.000 Γκρίζης Παναγιώτης
73 Μελέτη εκκλησιαστικού Μουσείου Φουρνάς 6.000 Στερόπουλος Αθανάσιος
74 Χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων τοίχων αντιστήριξης 2.000 Κουτούμπας Παναγιώτης

42 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Καρίτσας 12.000 Αναστασόπουλος Παναγιώτης