Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ» συνολικού προϋπολογισμού 130.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τ.Ε.Υ.Δ.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΙΒΩΤΙΟ – ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΙΒΩΤΙΟ – ΚΑΤΟΨΗ – ΟΨΗ -ΤΟΜΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ – ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ – ΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΧΑΛΙΝΟ – ΚΟΡΩΝΙΔΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ – ΠΛΑΚΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ – ΚΟΡΜΟΣ ΔΕΞΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ – ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙ

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ

ΤΟΙΧΟΙ – ΚΡΑΣΠΕΔΑ