ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΟΧ 2/2024)

«Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων αντίστοιχα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λήξης 31.8.2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 8.2.2024 έως και 19.2.2024.»

94ΙΓΩΕΓ-6ΞΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΧ 2-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (2)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (9) 10.6.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

ΨΑΗΡΩΕΓ-ΨΕ6