Συνοπτική οικονομική κατάσταση του π/υ εσόδων – εξόδων Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2024

Διαβάστε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Π/Υ 2024 του Δήμου Καρπενησίου.