Συνάντηση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας – Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Συνάντηση
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας – Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013
Καρπενήσι, Ξενοδοχείο AVARIS
(Θέση Σωτήρα, τηλ. 22370 89100-6)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00-10.30 Καλωσόρισμα από Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

10.30-11.00 Αξιοποίηση των ανοικτών προσκλήσεων του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. για ένταξη ώριμων πράξεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
Ομιλητής:
– Χαράλαμπος Λάμπρου, Προϊστάμενος Μονάδας Α’

11.00-12.00 Αντιμετώπιση συνηθέστερων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων πράξεων για χρηματοδότηση
Ομιλητές:
– Χαράλαμπος Λάμπρου, Προϊστάμενος Μονάδας Α’
– Απόστολος Αλατάς, Στέλεχος Μονάδας Α’

12.00-12.30 Καφές
12.30-14.00 Τοποθετήσεις συμμετεχόντων

Βρείτε εδω την πρόσκληση της ημερίδας