Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο μηνών και την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ