Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου άρθρου 37 του Ν. 3421/2005

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου αποφασίζει τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005.

ΑΠΟΦΑΣΗ