ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ«.

Παρακάτω παρατίθενταθαι τα σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ