1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  δώδεκα (12) του μηνός Ιανουαρίου  2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17.30μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

(Πριν την συνεδρίαση θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας)

 1. Ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικον.έτους 2014 (Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης  Κορυσχάδων»(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γιάννα Χορμόβα).
 3. Έγκριση  του ΟΠΔ του Ν.Π με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης  Κορυσχάδων» (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γιάννα Χορμόβα).
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) (Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 5. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών(Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 6. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά κλπ (Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Χαρακτηρισμός δεκτικών αριθμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου  στην Τ.Κ. Προυσού στο όνομα της κ. Φλώρου Αικατερίνης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ντέκας).
 9. Διαγραφή οφειλών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ντέκας)
 10. Εισήγηση για την διαχείριση των  ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  που διατηρούνται στην  κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ντέκας).

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμμάτων οικισμού Βράχας» αναδόχου Αφοι Κρούσκου και Σια ΟΕ  δτ 3Κ Επισκευαστική ΟΕ (ΙΜΙΑ Τεχνική ΑΕ).
 2. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία Καταβόθρας».
 3. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας.
 4. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς.
 

Εσωτερική Διανομή:

Ο πρόεδρος Δ.Σ

 

 1. Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου

Ιωάννης Πέτρου