1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δώδεκα (12) του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ανατροπές αποφάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων οικον.έτους 2014
  2. Ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών
  3. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης και ανάθεσης προμηθειών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ).
  4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εργασιών Ν.3669/2008.
  5. Κοινοποίηση αποφάσεων με δικαστικό επιμελητή, κτηματολογικού γραφείου Καρπενησίου στον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με την τροποποίηση κτηματολογικών στοιχείων του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου-ψήφιση σχετικής πίστωσης.
  6. Ορισμός δικηγόρου

Ο πρόεδρος  της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης