Πρότυπος Σταθμός Ορεινής Οικονομίας στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης συναντήθηκε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία κάνει επιτακτική την ανάγκη χάραξης και υλοποίησης αναπτυξιακής πολιτικής μέσω του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η δημιουργία Πρότυπου Σταθμού Ορεινής Οικονομίας (ΠΣΟΟ) στο Δήμο Καρπενησίου, έναν από τους τρεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η λειτουργία του ΠΣΟΟ στο Δήμο αποκτά αυτομάτως πρότυπο χαρακτήρα για ολόκληρη τη χώρα, δεδομένου του μικρού πληθυσμού και του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος της περιοχής. Στόχος είναι ο εν λόγω Σταθμός που προβλέπεται να είναι εκπαιδευτικός, ερευνητικός και καινοτόμος να τονώσει το ενδιαφέρον των δημοτών και να στρέψει μερίδα αυτών στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Για τη δημιουργία του ΠΣΟΟ ζητήθηκε από το Δήμαρχο η παραχώρηση του κτιρίου του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) που παραμένει εγκαταλειμμένο και αναξιοποίητο για πολλές δεκαετίες.
Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, με επίσημο αίτημά της προς την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτική Γης προκειμένου να της παραχωρηθεί το κτίριο.
Η συνάντηση έκλεισε με τον Υπουργό να δεσμεύεται για την άμεση προώθηση του θέματος αλλά και για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Σταθμού με την παραχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και κονδυλίων για την αποκατάσταση του κτιρίου.