Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την Τετάρτη  8 Οκτωβρίου του έτους 2014  και ώρα  17.00μμ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν.Τσιαμπούλα, για να συζητήσουμε  τα παρακάτω θέματα:

 

1)     Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου έτους 2015

2)     Προϋπολογισμός Δήμου Καρπενησίου έτους 2015