1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα(12) Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την χρονική περίοδο 2015-2016»
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου»
  3. Ψήφιση πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες
  4. Ψήφιση πιστώσεων
  5. Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών έργων και εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2016
  6. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης  προσφορών έτους 2016 (Π.Δ 28/1980)
  7. Παραχώρηση εδαφικού τμήματος οικοπέδου

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος