1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) Ιανουαρίου   του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου”
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
    διαγωνισμού για την “προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 434.327,25 ευρώ με ΦΠΑ”

α)την Γ’ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.083,32€
με ΦΠΑ

β)την Ε’ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 192.982,25€
με ΦΠΑ

γ)την Ζ’ΟΜΑΔΑ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.585,81€ με ΦΠΑ

  1. Ορισμός δικηγόρου για νομική εξέταση σύμβασης χρησιδανείου
  2. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ

 

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος