1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής   Επιτροπής 

 

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα  (10)Ιανουαρίου   του έτους 2017 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

 

 

  1. Ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.
  2. Πρακτικό αξιολόγησης κατακύρωσης δικαιολογητικών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος