1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις τρείς (3) Φεβρουαρίου  του έτους  2016 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  9:00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Φωτίου Ζήσιμου.
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Αθανασίου Καρβέλη.
  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Φωτίου Καλαντζή.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας