1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι εννιά (29) Ιανουαρίου  του έτους  2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση ή μη των αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών οργάνων για τα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου .
  2. Επί αιτήματος για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία