1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις τριάντα μία (31) Ιανουαρίου  του έτους  2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Επί αιτήματος Λιαρού Γεωργίου για θέση στάθμευσης επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Προυσού
  3. Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία