1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου του έτους 2015  και ώρα  18.00μμ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν.Τσιαμπούλα, για να συζητήσουμε  τα παρακάτω θέματα:

 

1)     Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου έτους 2016

2)     Διατύπωση προτάσεων για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου οικον. έτους 2016(όπως αυτό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Καρπενησίου)

 

Ο Πρόεδρος

  Νικόλαος Σουλιώτης