1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι επτά  (27) του μηνός Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ώρα 17:45)  θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του λεωφορείου μεταφοράς ΑΜΕΑ στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 4. Χαρακτηρισμός δεκτικών αριθμών (Εντάλματα Προπληρωμής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Εκκίνηση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την παροχή  της υπηρεσίας «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
 7. Έγκριση πρακτικού – εισηγητικής έκθεσης της επιτροπής για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 8. Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε άπορους δημότες (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 9. Έγκριση συνδιοργάνωσης δράσης προληπτικής οδοντιατρικής με το «Χαμόγελο του Παιδιού» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νοστίμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 13. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου: «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Ιωάννη Κορέντζελου του Νικολάου
 2. Χορήγηση Παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Γεωργίου Χειμάρα
 3. Χορήγηση Παράτασης για το έργο: : «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Ιωάννη Κορέντζελου
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. του Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου: Μ.& Χ. Μακρυπούλιας ΟΕ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Στενώματος», αναδόχου: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», αναδόχου: Τασιού Ανδρέα
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης- αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο Καρπενησίου», αναδόχου ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ
 8. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μεσοκώμης»
 9. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Μεσοκώμης»
 10. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ψιανών»
 12. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Άμπλιανης»
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου
 14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΟΥΤΥΡΟΥ»

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ