1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα, Τρεις  (3) του μηνός Ιανουαρίου  2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Παραχώρηση πολυμηχανήματος  έργου UNIMOG U20 ιδιοκτησίας Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

 

            

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  διότι:

Το Πολυμηχάνημα UNIMOG του Δήμου μας, με αριθμό αδείας 114328, είναι ανενεργό λόγω της αναρρωτικής άδειας του χειριστή. Μετά από προφορική  συνεννόηση  με την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ότι υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την χρήση του ανωτέρω μηχανήματος  και επειδή από την μετεωρολογική υπηρεσία ανακοινώθηκε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, κρίνεται αναγκαία η παραχώρηση του ως άνω μηχανήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Ευρυτανίας για χρονικό διάστημα ενός μηνός.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας