1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα, Τρεις  (3) του μηνός Ιανουαρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  15.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

 

            

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα εξαιτίας:

Του γεγονότος ότι δεν έχει αποσταλεί η έγκριση του ΑΣΕΠ για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΣΟΧ 3/2018), η οποία στάλθηκε από τον Νοέμβριο, και του γεγονότος της έκτακτης επιδείνωσης του καιρού (έντονη χιονόπτωση) και της επιτακτικής ανάγκης ενίσχυσης των εργασιών αποχιονισμού στην περιοχή της Αγίας Τριάδας της ΔΕ Κτημενίων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας