1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις Εννιά (9) Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 σε Ειδική, Διά ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Χρήστος Γενιτσαρόπουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ