Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2019-2020

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2019-2020. Η αποκλειστική δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει  τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.

 

ΠΡΟΣΩΡ.ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Θ.201

ΠΡΟΣΩΡ.ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Θ.202