Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου,Δομνίστας – Ροσκάς, στο τμήμα Καστανούλα Ψιανών – Ροσκά.

Προσωρινά θα διακοπεί η κυκλοφορία στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο Δομνίστας – Ροσκάς, στο τμήμα Καστανούλα Ψιανών – Ροσκά, από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έως το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 στις 17:00.

Η δε κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.