Προσωρινή διακοπή εκπομπής σήματος στο Κρίκελλο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Digea.gr κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής:
  • Κρίκελλο