Προσωρινά αποτελέσματα δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-22

H EETAA AE ανακοίνωσε τους  προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών.

Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ( www.eetaa.gr) με τους κωδικούς TAXISNET . Για την περίοδο  ενστάσεων καταληκτική ημερομηνία ορίζεται  η  18η Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στον Δήμο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 2237350039.