Προσωπικός Βοηθός για ΑΜΕΑ (ωφελούμενοι) για την υπόλοιπη Ελλάδα

Προσωπικός Βοηθός για ΑΜΕΑ (ωφελούμενοι) για την υπόλοιπη Ελλάδα

Πριν από ένα χρόνο περίπου, είχε ανοίξει πιλοτικά η πλατφόρμα: «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)». Τώρα από τις 10 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα: «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)», για την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.

Την αίτηση μπορείτε να την κάνετε μέσω https://prosopikosvoithos.gov

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ” αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών
  • να έχετε συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%
  • να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)

Θα χρειαστείτε να έχετε τους προσωπικούς μας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Τον αριθμό κινητού. Ένα email. Επίσης θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • To AMKA του ωφελούμενου.
  • Μια πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση του ωφελούμενου.
  • Αν είναι ενήλικας το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας. Αλλιώς μια υπεύθυνη δήλωση.
  • Από τα άλλα μέλη του νοικοκυριού τα πιο πρόσφατα εκκαθαριστικά της εφορίας.
  • Μια Αστυνομική Ταυτότητα του ωφελούμενου.

Πηγή: https://prosopikosvoithos.gov