Πρόσληψη τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3μηνης διάρκειας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) μηνών τριών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 23/6/2017.