Πρόσληψη δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Ο  Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί  από 23/1/2020 έως και 3/2/2020.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΣΟΧ 2-2019 Δ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΤ. 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

yp_dilosi_foreis_el_GR