Πρόσληψη ενός (1) χειριστή ΜΕ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ο Δήμος Καρπενησίου πρόκειται να προσλάβει έναν (1) χειριστή με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες αντιμετώπισης περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr  καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237 3 50000.

Επισημαίνεται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, λόγω των μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Καρπενησίου στον αριθμό 2237 3 50037. Επίσης τα έντυπα της Aίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αναρτώνται και αυτά στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 4ΜΗΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 4_20

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 4ΜΗΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 4_20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ