Πρόσληψη ενός (1) χειριστή με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ο Δήμος Καρπενησίου πρόκειται να προσλάβει έναν (1) χειριστή με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες αντιμετώπισης περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr  καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237 3 50000.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση Πιστοποιητικού  Οικογενειακής Κατάστασης,  πραγματοποιείται  και ηλεκτρονικά από το φορέα μας   κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Καρπενησίου στον αριθμό 2237 3 50037. Τα έντυπα της Aίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 4ΜΗΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 8_20

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 4ΜΗΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 8_20