Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για διάστημα έως και δύο (2) μήνες

O Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για διάστημα έως και δύο (2) μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕ Β.ΒΡΕΦΟΝ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ