Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι.

Βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3. το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ