Πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020.

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 13/2/2020 έως και τη Δευτέρα 24/2/2020 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου Ύδρας 6 Προφήτη Ηλία Καρπενησίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

SOX_ENTYPO_AITHSHS_2019-2020

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Π.Φ.Α.