Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριστών/ριών Εσωτερικού Χώρου δύο(2) μηνών στο ΚΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΜΗΝΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ