Πρόσληψη προσωπικού για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως δύο μήνες ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ για την υλοποίηση του προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα» παιδιών ηλικίας από 4,5 έως 12 ετών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 16/6/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ