Πρόσληψη προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για την υλοποίηση δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 22/12/2016 έως και 2/1/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ