Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Καλοκαιρινή Απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας του Δήμου Καρπενησίου» με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και τη Δευτέρα 29  Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ