Πρόσληψη ενός οδηγού λεωφορείου Δ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6580/3.6.2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  3 ΜΗΝΩΝ.