Ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 εργατών γενικών καθηκόντων

 

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Μάιο για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας της Πυροπροστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 18.5.2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ