Πρόσληψη τριών (3) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για διάστημα έως και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Μάιο έτους 2020

 Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για διάστημα έως και  πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Μάιο έτους 2020 για κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από την Τρίτη 5 Μαΐου  μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr  καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237 3 50000

 Τα έντυπα της αιτήσεως και της  υπεύθυνης δήλωσης  είναι αναρτημένα παρακάτω.

ANAKOINΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5-ΜΕΡΟΥ ΜΑΙΟΥ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ