Πρόσκληση ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ- ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ-01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 31η /7/2020. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 5/3/2020 έως και 16/3/2020.

 

Δ.ΚΑΡΠΕΝΗΣ. ΣΟΧ1_20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

yp_dilosi_foreis_el_GR

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6