Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση grammateia@0716.syzefxis.gov.gr. Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2020 69ΠΤΩΕΓ-ΜΝΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΦΕΚ