Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε.,  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Καρπενησίου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ