Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έως πέντε (5) ημερομίσθια για το μήνα Ιανουάριο 2023

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έως πέντε (5) ημερομίσθια για το μήνα Ιανουάριο 2023 για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Δ.Ε. Φουρνάς Δήμου Καρπενησίου.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2023 στις 15:00μ.μ.

ANAKOINΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ