Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 30  Ιουνίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ