Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 2 ατόμων στο Δήμο Καρπενησίου

 

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ Εκσκαφέα Φορτωτή (JCB) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 20.10.2022 έως και 31.10.2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10.6.21)