Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη του Δήμου Καρπενησίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ